Sisällön alku

HOLLOLAN JA KÄRKÖLÄN KIRJASTOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2012

Kirjaston kävijämäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta. Pääkirjaston kävijämäärät kasvoivat selkeästi huolimatta siitä, että lainausten määrä laski. Kirjastoauton kohonneet lainausmäärät pitivät kuitenkin kokonaislaskun vähäisenä.


Lainauksen kehitys 2011-2012

2011 2012 muutos
Pääkirjasto 279396 269343 -3,7%
Kirjastoauto 85910 90378 4,9%
Kalliola 53439 52126 -2,5%
Kärkölä 66136 63713 -3,8%
Yhteensä 484881 475560 -2,0%


Kävijämäärän kehitys 2011-2012

2011 2012 muutos
Pääkirjasto 174311 181046 3,7%
Kirjastoauto* 31229 31952 2,3%
Kalliola 28982 28184 -2,8%
Kärkölä 27433 26033 -5,4%
Yhteensä 261955 267215 2,0%

*Kirjastoauton kävijätilasto sisältää myös Kärkölän pysäkkien asiakkaat

 

Hollolan ja Kärkölän asukkaat kävivät viime vuonna keskimäärin 10 kertaa kirjastossa (9,8 kertaa vuonna 2011) ja lainasivat keskimäärin 17,7 lainaa (18,1 lainaa 2011).

Uutta aineistoa hankittiin molempiin kirjastoihin yhteensä 10 217 kappaletta, joka on 8,4% vähemmän kuin edellisvuonna. Poistoja tehtiin myös yli 9% vähemmän kuin edellisvuonna, 6296 kappaletta (6881 kappaletta vuonna 2011).

Kirjaston kirjalainojen osuus kaikista lainoista oli 74% joka oli hieman enemmän kuin 2011 (73,6%). Lasten lainojen osuus kirjalainoista oli 51,9% (51,6% vuonna 2011).

Kirjastonkäytön opetukseen, satutunneille sekä esikoululaiskäynneille osallistui 2012 yhteensä 864 lasta ja nuorta.  Lukupiireihin joita järjestettiin tammikuusta toukokuuhun sekä syyskuusta marraskuuhun osallistui 484 henkeä.

Yleisötilaisuuksia järjestettiin 49 kappaletta, joihin yhteensä osallistui 4679 kävijää. Näihin lukuihin sisältyvät 7 pääkirjastolla järjestettyä Kesäillan pihasoittoa, joihin osallistui 2010 kävijää.


 

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista