Sisällön alku

Lahden kirjastojen asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluihin

Keväällä 2017 toteutettuun asiakastyytyväisyys kyselyyn vastasi yhteensä 327 vastaajaa.

Suuri osa vastaajista (lähes 40%) oli eläkeläisiä, työssäkäyviä vastaajia oli n. 30%. Vastaajista selvästi yli puolet arvio vastauksissaan pääkirjaston palveluita.

Yleisin asiointiaika kirjastossa on 15-30 minuuttia, tämän ajan asiointiin käyttää vajaa puolet vastaajista. Vastaajat pitivät kirjastossa tärkeimpänä mahdollisuutta sivistykseen ja henkiseen kasvuun sekä tietoa ja opastusta. Aineistojen osalta suurempaa panostusta toivottiin kauno- ja tietokirjallisuuteen sekä lehtiin ja elokuviin. Aineiston lainaaminen ja lehtien lukeminen ovatkin yleisimmät kirjastossa asioinnin syyt. Kirjastoa käytetään kuitenkin myös opiskeluun ja työskentelyyn sekä ajanviettopaikkana.

Lastu-verkkokirjasto ja mahdollisuus seutulainaukseen tunnettiin hyvin, sen sijaan pääkirjaston palvelut kuten pelihuone, studio ja mahdollisuus 3D-tulostukseen tunnistettiin huonommin.

Kysyttäessä kuinka usein asiakkaat käyttävät asiakaspalvelua kirjastossa käydessään vastaukset jakautuvat kahtia, puolet käyttää joka kerta tai ainakin lähes joka kerta, kun taas toinen puoli vastaajista asioi asiakaspalvelussa vain harvoin. Aineisto palautetaan automaatilla lähes aina ja lainataankin lähes joka kerta. Syitä automaattien käyttämättömyyteen olivat mm. osaamattomuus laitteen käytössä tai halu asioida asiakaspalvelijan kanssa.

Avoimissa vastauksissa kirjaston henkilökunta sai pääsääntöisesti hyvää palautetta ystävällisestä ja asiantuntevasta palvelusta, myös pääkirjaston uusittuja tiloja pidettiin onnistuneina. Jonkin verran kritiikkiä esitettiin kirjaston melusta, aineistovalikoimasta sekä verkkopalveluista.

Kiitämme kaikkia vastaajia arvokkaasta palautteesta ja hyödynnämme sitä palvelujen kehittämisessä edelleen. Palautetta voi antaa meille jatkuvasti e-palautteen kautta tai suoraan kirjastoissa.

Musiikkiosaston studio
Lahden pääkirjaston studiosta löytyy työkalut oman musiikin säveltämiseen ja äänittämiseen.


Asiakkaiden kommentit

Kommentin kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista.

Ei kommentteja

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista