Sisällön alku

Käyttäjäsopimus ja tietosuojaselosteet

1. Yleistä
Tätä käyttäjäsopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "Sopimus") sovelletaan Lahden kaupunginkirjaston (jäljempänä " Kirjasto") tarjoamaan lastukirjastot.fi - nimiseen verkkopalveluun (jäljempänä "Sivusto"), jota luonnollinen tai juridinen henkilö (jäljempänä " Käyttäjä") sitoutuu käyttämään Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimuksessa Sivuston aineistolla tarkoitetaan artikkeleita, kuvia, tapahtumailmoituksia, arvosteluja, esitteitä sekä kaikkea muuta Sivustolla olevaa Kirjaston, Käyttäjän tai kolmannen tahon tuottamaa aineistoa.

2. Sivuston kuvaus
Lastu-verkkokirjasto on Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen yhteinen verkkosivusto. Sivuston kautta Käyttäjä voi käyttää kirjastojen tarjoamia verkkopalveluita.


3. Sivuston ylläpito ja virhetilanteet
3.1. Kirjasto ei takaa Sivuston virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa.  Kirjasto ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Kirjasto ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Sivustoa ohjeiden vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat Käyttäjän aiheuttamia.
3.2. Kirjasto ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä edellä mainittujen häiriöiden tai virheiden johdosta esim. kertyneet myöhästymismaksut.
3.3. Kirjasto pyrkii varmistamaan Sivustolla esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Kirjasto ei kuitenkaan korvaa Sivustolla esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston virheellisyydestä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia Käyttäjälle.


4. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet
4.1. Verkkokirjaston (varaaminen, lainojen uusinta, arvostelujen ja kommenttien jättäminen) käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröintiin tarvitaan Lahden kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneista toimista kuin omistaan. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Kirjastolle mikäli on syytä epäillä, että käyttäjätunnus ja salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun.
4.2. Sivusto voi sisältää tekijänoikeudella tai muilla immateriaali-oikeuksilla suojattua materiaalia. Sivusto sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Kirjaston nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.
4.3. Palvelun Käyttäjä vastaa Sivustolle lähettämänsä Aineiston laillisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Mikäli Kirjastolla on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä on toiminut vastoin em. periaatetta Kirjastolla on oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa Aineisto tai sen osa siltä osin kuin on tarpeen. Käyttäjä vastaa kaikista kuluista ja vahingoista, joita Kirjastolle Käyttäjän Sopimuksen vastaisista toimista aiheutuu.
4.4. Asiakas myöntää Kirjastolle korvauksetta oikeuden editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Käyttäjä on Sivustolle lähettänyt.


5. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
5.1. Sopimus tulee voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt Sopimuksen ehdot rastittamalla käyttäjätilin luonnissa  kohdan ”Olen lukenut ja hyväksyn käyttäjäsopimuksen” ja painamalla ”Vie loppuun”
5.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jos Käyttäjä on toiminut Sopimuksen kohdan 4.3 vastaisesti Kirjastolla on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi. Käyttäjä voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä Kirjastolle.


6. Käyttäjäsopimuksen muutokset
Kirjastolla on oikeus muuttaa Sivuston käyttäjäsopimusta. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle Sivuston välityksellä ennen niiden voimaantuloa.


7. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, mikäli niitä ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

 

Asiakkaiden kommentit

Kommentin kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista.

Ei kommentteja

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet