Sisällön alku

Päijät-Hämeen kirjastojen käyttösäännöt

Päijät-Hämeen kirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt

Kirjaston palvelut ja niiden käyttö

Kaikilla yksityishenkilöillä, laitoksilla ja yhteisöillä, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä, on oikeus lainata aineistoa, käyttää kirjaston asiakastiloja ja muita palveluita.

Asiakas vastaa kortilla lainatusta aineistosta. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla.

Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi.
Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjastoon nimen- ja yhteystietojen muutokset.

Kirjastoaineiston lainaus ja käyttö kirjastossa on maksutonta. Kirjasto perii palvelu- ja myöhästymismaksuja sekä korvauksia palauttamattomasta, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta.

Omatoimikirjastot

Joitakin kirjastoja on asiakkaiden omatoimikäytössä.

Kirjastokortti

Henkilökohtaisen kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla varustetun henkilötodistuksen, ilmoittamalla yhteystietonsa ja sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle maksaa 3 euroa.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Päijät-Hämeen kirjastojen kirjastokortit käyvät kaikissa Päijät-Hämeen kirjastoissa.
Aineiston varaaminen

Aineistoon voi tehdä varauksia verkkokirjastossa tai kirjastoissa maksutta. Varauksen säilytysaika on 7 vrk. Noutamattomasta varatusta aineistosta peritään 2 € / varaus.


Kaukolainat

Kaukolainaksi toisesta kirjastosta, Suomesta tai ulkomailta voi tilata aineistoa, jota ei ole Päijät-Hämeen yleisten kirjastojen kokoelmissa.


Lainaaminen, laina-ajat ja lainamäärät

Laina-aika on pääsääntöisesti 28 vuorokautta. Kirjasto voi päättää poikkeavista laina-ajoista harkintansa mukaan.

Kerralla lainassa olevan aineiston määrä voi olla korkeintaan 100. Yhdellä asiakkaalla voi samanaikaisesti olla lainassa DVD-levyjä enintään 15 kpl, CD-kirjoja enintään 10 kpl, konsolipelejä enintään 4 kpl sekä Blu-ray-levyjä enintään 4 kpl.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ikärajaluokittelua.


Lainan uusiminen

Lainan voi uusia enintään 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia eikä lainaaja ole lainauskiellossa.


Laina-aika ja palauttaminen

Laina-aika päättyy kirjaston aukioloaikana ja verkossa vuorokauden päätyttyä.

Ennakkotiedotuksen lähestyvästä eräpäivästä voi tilata kirjastosta maksuttomana sähköpostiin tai maksullisena tekstiviestinä matkapuhelimeen (0,30 €/ilmoitus). Ilmoituksen poisjääminen ei poista asiakkaan vastuuta myöhästymismaksuista.

Lainojen palautus palautusluukkuun on asiakkaan vastuulla. Kirjaston aukioloajan jälkeen tehdyt palautukset kirjautuvat seuraavalle aukiolopäivälle.


Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksu on 0,40 €/vrk/laina kaikesta aineistosta. Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja paitsi DVD- ja Blu-ray-levyistä sekä konsolipeleistä.

Myöhästymismaksun enimmäismäärä on 10 €/laina.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Yhteisölainaajilta ei peritä myöhästymismaksua.


Myöhästymisilmoitukset, laskutus ja perintä

Asiakkaalle lähetetään kaksi huomautusta palauttamattomasta aineistosta. Jos asiakas ei palauta tai korvaa lainattua aineistoa, aineistosta ja myöhästymismaksuista lähetetään huomautusten jälkeen lasku laskutuslisineen. Tämän jälkeen perintätoimisto hoitaa kirjaston saatavien perintää asiakkaalta ja asiakkaan maksettavaksi tulevat myös perintäkulut.


Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan maksamalla kirjastojärjestelmän tietokannan mukainen korvaushinta. Tekijänoikeusmaksun DVD- ja Blu-ray-levyistä (elokuvat ja tietoaineisto) sekä ennen 1.9.2015 hankituista konsolipeleistä peritään korvauksena puolet (50%) hankintahinnasta. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto voidaan myös korvata vastaavalla aineistolla. DVD- ja Blu-ray-levyjä (elokuvat ja tietoaineisto) ei voi kappalekohtaisen tekijäoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla teoksella. Korvauksia ei palauteta, vaikka aineisto myöhemmin palautettaisiin.


Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai hänellä on maksamattomia maksuja 10 euroa tai enemmän, asiakas menettää lainausoikeutensa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu.

Maksamattomia myöhästymismaksuja peritään vuosittain tehostetusti vuodenvaihteessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0 €, muutoin seuraa lainauskielto.


Kirjaston käyttöoikeuden menetys

Kirjaston tilat ovat avoimia kaikille palveluja käyttäville, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Kirjaston käyttöoikeuden voi myös menettää kirjastokohtaisesti enintään 30 päivän määräajaksi, jos kielloista huolimatta käyttäytyy häiritsevästi, vaarantaa turvallisuutta tai turmelee kirjaston omaisuutta.


Muuta

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Kirjasto ei vastaa kirjastotilaan jätetyistä tavaroista tai vaatteista.


Käyttäjän tietosuoja ja rekisteritietojen tarkistaminen

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta asiakasrekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13). Asiakastietoja käytetään lainaustenvalvontaan ja kirjaston tietokoneiden ajanvaraukseen ja niille kirjautumiseen.

Henkilötietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston asiakastietoihin on tallennettu. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjaston verkkosivuilla.

 

 

Päivitetty 1.9.17/ TO

  

Asiakkaiden kommentit

Kommentin kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista.

 1. Verkkokirjaston_ylläpitäjä 24.4.2015 10:05:07
  Ilmoita Verkkokirjaston_ylläpitäjän kommentit. Hyvä huomio joniniemi. Ohjekin on jo vanhentunut, tässä ajantasainen: http://lastukirjastot.fi/Gemensamt/Dokument/f101fa7e-083d-41fe-9191-409a9e4091d1.pdf
 2. Verkkokirjaston_ylläpitäjä 8.9.2014 14:21:59
  Ilmoita Verkkokirjaston_ylläpitäjän kommentit. Varauksen voi perua kirjautumalla sisään ja menemällä Omille sivuille. Sieltä kohta Varaukset ja maksut. Paina Poista haluamasi varauksen kohdalla. Ohjeita varaamiseen löytyy täältä: http://admin.lastukirjastot.fi/Gemensamt/Dokument/d606f5a6-08cc-4b5a-84c5-4eda602b6fa3.pdf
 3. seijaanneli 7.7.2014 11:26:47
  Ilmoita seijaannelin kommentit. Miten peruutan varaukseni Sofi Oksanen:Puhdistus?

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista