Sisällön alku

Seudullinen kirjastoyhteistyö

Seudullisessa kirjastoyhteistyössä ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat.

Seudullinen LASTU-verkkokirjasto tehdään Päijät-Hämeen kirjastojen yhteistyönä. Seudullisessa kirjastoyhteistyössä ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat : Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.
 
Seudullinen kirjastoyhteistyö käynnistyy

Seudullista kirjastoyhteistyötä alettiin selvittää Päijät-Hämeen Palvelurakenneuudistus –projektin käynnistyessä. Osana tätä projektia julkaistiin keväällä 2009 Päijät-Hämeen sivistystoimen linjaukset 2009-2015 –raportti. Siihen sisältyi Jari Paavonheimon laatima Kirjasto- ja tietopalvelustrategia, jossa keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin kirjastojen yhteinen tietojärjestelmä ja vuorovaikutteinen verkkokirjasto.
Konkreettisesti seudullinen yhteistyö alkoi syksyllä 2009, kun Päijät-Hämeen sivistystoimenjohtajien ohjausryhmä nimesi Päijät-Hämeen kirjastoyhteistyön johtoryhmän valmistelemaan ja ohjaamaan kirjastoyhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa verkkokirjaston hankintaa

Päijät-Hämeen kirjastoyhteistyön johtoryhmä aloitti työskentelyn ja päätti hankkia seudullisen verkkokirjaston.  Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä 2010 seudullisen verkkokirjaston hankintaan avustuksen, joka jaettiin kuntiin asukaslukujen mukaisessa suhteessa.
Kaikki kunnat osallistuvat hankintojen kustannuksiin asukaslukujen suhteessa. Johtoryhmän, työryhmien ja tiimien jäsenet työskentelevät hankkeessa oman toimensa ohella. Hankkeella ei ole kokonaisbudjettia eikä erillisrahoitusta.

Verkkokirjaston hallinto ja työskentely

Seudullinen LASTU-verkkokirjasto tehdään Päijät-Hämeen kirjastojen yhteistyönä:
• Päijät-Hämeen sivistystoimenjohtajien ohjausryhmä valvoo hankkeen edistymistä.
• Kuntien kirjastotoimenjohtajista koostuva Päijät-Hämeen kirjastoyhteistyön johtoryhmä valmistelee ja ohjaa hanketta.
• Verkkokirjastoa valmistellaan seudullisissa työryhmissä ja tiimeissä.
   
Verkkokirjaston käyttöönottoa valmistellaan

Keväällä 2011 tehtiin kilpailutuksen jälkeen hankintapäätös CS Library –järjestelmän hankinnasta. Myöhemmin kesällä 2011 verkkokirjasto nimettiin LASTU-verkkokirjastoksi. Syksyllä 2011 alueen kirjastot aloittivat yhdessä seudullisten verkkosivujen teon.

LASTU-verkkokirjasto otetaan käyttöön vaiheittain

LASTU-verkkokirjasto otettiin käyttöön joulukuussa 2013 seudullisena verkkosivustona, jossa kaikki Päijät-Hämeen kirjastot ovat mukana. Verkkokirjaston asiakasliittymän kautta kuka tahansa voi selata Lahden kirjaston aineistoa. Verkkokirjastossa Lahden kirjaston asiakkaat voivat uusia lainojaan ja tehdä varauksia luomalla ensin käyttäjätunnuksen. Muiden Päijät-Hämeen kirjastojen asiakkaille nämä verkkopalvelut saadaan käyttöön myöhemmin.


Vuorovaikutteinen verkkokirjasto

Verkkosivuston sisältö tuotetaan kirjastojen yhteistyönä ja myös asiakkaat voivat osallistua sisällöntuotantoon tekemällä aineistovinkkejä ja arvioimalla teoksia. Merkittävin uudistus aikaisempiin verkkosivustoihin verrattuna on vuorovaikutteisuuden lisääntyminen.

Asiakkaat voivat:
• arvostella teoksia ja suositella niitä
• jakaa sisältöjä sosiaalisen median kautta
• koota virtuaalisia listoja haluamistaan aiheista
 
Yhteinen seudullinen kirjastojärjestelmä

Seutuyhteistyö merkitsee yhteisen toimintaympäristön luomisen lisäksi palvelujen ja toimintojen seudullista organisointia sekä toimintakulttuurien yhteensovittamista. Yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta otettiin käyttöön keväällä 2016 ja se mahdollistaa:
• seudulliset lainat, varaukset , kuljetukset ja kokoelmien yhteiskäytön
• yksi kirjastokortti alueen kaikissa kirjastoissa
• yhteiset käyttösäännöt ja maksut.

 

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen seudullinen yhteistyö: kirjastotoimenjohtaja, Marja Malminen, 050 559 4098, marja.malminen(a)lahti.fi

Lastu-verkkokirjasto, verkko- ja viestintäkoordinaattori, Tanja Ojakangas, p. 050 398 5960, tanja.ojakangas(a)lahti.fi

 

Asiakkaiden kommentit

Kommentin kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista.

Ei kommentteja

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista